robotnik budowlany

Nasi

Specjaliści

Zapewnią Tobie kompleksową obsługę w zakresie

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Doradztwo

Zapewnimy Tobie fachowe doradzwto w formule

stacjonarnej lub zdalnej.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia

BHP, PPOŻ oraz

Pierwszej Pomocy. Obsługujemy wszystkie grupy zawodowe.

Ocena Ryzyka

Stworzymy dla Ciebie jasną i przejrzystą ocenę rzysyka zawodowego a także przeprowadzimy postępowanie powypadkowe.

Nadzór

Kompleksowo zajmiemy się ochroną przeciwpożarową Twojego obiektu - lokalu.

Przegląd

Przeprowadzimy przegląd oraz konserwację i remont podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice i hydranty).