top of page

Biznesplan.

Zaktualizowano: 20 kwi 2022

Biznesplan to plan, który precyzuje i określa oczekiwania, cele i konkretne działania biznesowe przyszłych przedsiębiorców. To określona strategia firmy,

która ma pokazać plan powstania i rozwoju oraz także pomóc zweryfikować czy

pomysł ma szansę powodzenia i zaplanować kolejne działania.


Biznesplan przygotowuje do otworzenia i prowadzenia działalności, daje podstawę do podejmowania decyzji biznesowych. W początkowym okresie jest mapą potrzeb firmy oraz kierunkowskazem, który pomaga trzymać się obranego celu.

Praca nad biznesplanem to przede wszystkim analiza, dzięki której Twój pomysł ma większą szansę na sukces.

To dokument, który ukazuje przyszłość firmy, ponieważ pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

● Dlaczego twoje przedsięwzięcie ma szansę na sukces?

● Jaka jest wizja rozwoju twojego biznesu?

● Czy wyróżni się na tle konkurencji?

● Jakie są główne potrzeby przyszłych klientów?

● Co pokazała konkurencja w tej branży?

● Jak skutecznie się promować?

● Czy kwalifikacje są wystarczające?

● Jakich partnerów biznesowych potrzebujesz?

● Czy są słabe strony przedsięwzięcia?

● Na jaki zysk możesz liczyć?


Przede wszystkim powinien być spójny, wiarygodny, przejrzysty, przekonujący i zrozumiały dla odbiorcy.

Typowy biznesplan składa się z kilku podstawowych części:


 1. Streszczenie przedsięwzięcia.

 2. Charakterystyka działalności.

 3. Opis oferowanego produktu/usługi.

 4. Zespół firmy: pracownicy i kontrahenci.

 5. Analiza rynku i potrzeb klienta.

 6. Konkurencja na rynku.

 7. Strategia marketingowa

 8. Analiza SWOT (mocne i słabe punkty)

 9. Zestawienie finansowe - przychody i koszty.

 10. Źródła finansowania - własne i zewnętrzne.

 11. Harmonogram działania.

 12. Załączniki.
Biznesplan przygotowujesz dla siebie i swojej firmy, dlatego możesz korzystać z dowolnego wzoru lub stworzyć własny układ. Najważniejsze, żeby były w nim zamieszczone informacje i dane, które pozwolą ocenić potencjał twojego pomysłu na biznes.

Biznesplanu może wymagać instytucja zewnętrzna, od której chcemy otrzymać pieniądze na finansowanie i rozwój biznesu, dlatego nie warto kopiować istniejących biznesplanów, rzetelnie opracowany, powinien odpowiadać indywidualnemu pomysłowi na biznes.

Solidne przemyślenie tego, co chcesz robić, w jaki sposób i w jakim otoczeniu będziesz rozwijać swoją działalność, to pierwszy etap, który przygotuje cię do stworzenia biznesplanu.

Przy tworzeniu biznesplanu patrz w przyszłość – zastanów się, jak chcesz rozwijać firmę (także w dłuższej perspektywie), jak budować jej markę i rozwijać produkty lub usługi. Zacznij od myślenia o pierwszych miesiącach działania oraz o kolejnych latach działalności.

Pomocna może okazać się opinia innych osób na temat twojego pomysłu.

To pierwsza weryfikacja rynku – ważna, bo ułatwia spojrzenie na pomysł oczami potencjalnych klientów, co pozwala nabrać dystansu do całego przedsięwzięcia.


Nie istnieje jeden wzór biznesplanu, który byłby wszędzie akceptowany. Biznesplan powinien być dostosowany do specjalnych potrzeb (w zależności od celu jakiemu ma służyć) i do wzorów wymaganych przez różne instytucje (banki, urzędy pracy, instytucje udzielające dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej).Prowadzenia firmy wymaga czasem trudnych i ryzykownych decyzji, jednak z wcześniej przygotowanym planem, znacznie łatwiej jest je podejmow