top of page

Budujemy zespół.Praca zespołowa to nie tylko posiadana przez pracownika umiejętność, ale także wynik zdolności zarządczej szefa lub managera. Możemy posiadać wielu specjalistów w firmie, jednak bez umiejętności współpracy w grupie, znacznie obniżamy efekty naszych działań.


Zgrany zespół, który pracuje razem już jakiś czas, wypracowuje sobie z czasem własny system pracy, dzięki któremu pracuje efektywniej i wydajniej. Aby zespół pracował efektywnie, musi zostać najpierw przez właściwą osobę odpowiednio wykreowany. Tu sekret tkwi przede wszystkim we właściwym doborze pracowników, wykazujących się nie tylko podobnymi kompetencjami i doświadczeniem, ale również i bardzo zbliżonymi cechami osobowościowymi, co znacznie ułatwi osiągnięcie efektywnej relacji pomiędzy grupą współpracowników.

Dobry menager wie, aby zbudować zespół nie wystarczy tylko zebrać odpowiednią grupę pracowników i powierzyć im zadania. Na etapie tworzenia bardzo istotną kwestią jest określenie odpowiedniego momentu przekazania zadania innemu pracownikowi, a nie nakłanianie grupy wszelkimi sposobami do tego, by podejmowali wspólną pracę.


W dobrze zgranym zespole działa dobrze komunikacja, pracownicy znają swoje dobre strony i potrafią je umiejętnie wykorzystać, ale też są świadomi niedociągnięć. Są lojalni wobec siebie i wzajemnie się uzupełniają, tak aby projekty i zadania były realizowane na najlepszym poziomie.

Główne cechy idealnego zespołu to:

  • wzajemny cel – integruje wszystkich członków grupy i ważny dla każdego,

  • plan działania – koncepcja pracy; wspólna wizja przyszłości;

  • wspólny język – konkretny, zrozumiały dla wszystkich kod komunikacyjny;

  • ustalone konkretne reguły i zasady dla wszystkich;

  • ustalone zasady podejmowania wspólnych decyzji;

  • jasny podział ról – każdy zna swoją funkcję i zakres obowiązków oraz role pozostałych członków zespołu .


Budowanie wzajemnych relacji zespołu jest związane z przejściem przez kilka etapów– jest to widoczne szczególnie przy tworzeniu nowego zespołu. W każdej z faz niezwykle istotna jest rola lidera. Powinien podejmować takie działania, które pomogą całemu zespołowi przejść do osiągnięcia wcześniej zdefiniowanego celu, bez częstych zmian w grupie. Ważne jest przeprowadzanie z pracownikami rozmowy podsumowującej oraz liczne oceny, które pozwalają pracownikowi dowiedzieć się, co robi dobrze, a co źle i efektywniej pracować.


Rola lidera to też rola opiekuna, który wprowadzi nowe osoby do zespołu, przedstawi jasno

określony cel, złagodzi niepokoje, czasem “wyprostuje” konflikty. Powinien także skutecznie motywować ludzi oraz ich integrować i uczyć wzajemnej współpracy. Taki zaangażowany i zaopiekowany zespół to pracownicy, których warto dobrze docenić i wspierać.


Panująca w biurze atmosfera powinna osiągnąć wyważone połączenie obowiązku i przyjemności. Pracownicy powinni czuć się swobodnie i bezpiecznie, ponieważ taki nastrój sprzyja twórczej współpracy.


Idealny zespół to marzenie każdego managera, jednak sukces budowania zespołu to nie tylko osiągnięty cel, ważna jest atmosfera w zespole, poczucie przynależności poszczególnych członków, ich zaangażowanie w pracę i skuteczną komunikację. W końcu zgrana i efektywna grupa pracowników ukierunkowana na wspólny cel, to klucz do sukcesu każdej firmy.
121 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie