top of page

Delegacja służbowa.


Coraz mniej firm ogranicza wykonywanie zadań służbowych do pracy w siedzibie przedsiębiorstwa. Bardzo często niezbędne są wyjazdy służbowe, w których pracownicy muszą brać udział. Jak powinny wyglądać i jak takie podróże rozliczać?Najistotniejszym kryterium rozróżniającym wyjazdy służbowe jest miejsce. Tutaj można wyróżnić delegacje lokalne, odbywające się na terenie, na którym znajduje się dana firma, bądź delegacje krajowe i delegacje zagraniczne. Rozliczanie każdej wygląda nieco inaczej. W przypadku lokalnych delegacji czasem można liczyć to samochód służbowy, a gdy pracownik korzysta z własnego auta przysługuje mu zwrot kosztów na podstawie tzw. kilometrówki.

W przypadku wyjazdów krajowych i zagranicznych każdemu pracownikowi, przysługuje dieta oraz zwrot kosztów za przejazd, nocleg czy komunikację miejską.

Stawki diet podróżnych rocznie mogą ulec zmianom. Dowiedz się, jak wysokie są diety krajowe przyznawane w 2022 roku oraz zobacz, jak prawidłowo je obliczyć.

Diety krajowe - stawki

Na 2022 rok Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wprowadziło zmian w wysokości stawki diety podróżnej. Od marca 2013 roku stawki te są takie same. Wynoszą:

Przy pełnej diecie 30 zł

Przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej) 45 zł

Przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej)6 zł


Diety krajowe za wyjazd trwający mniej niż pełną dobę

Aby dokładnie wyliczyć wysokość diety krajowej, należy postępować według konkretnych zasad w zależności od czasu podróży, i tak odbywając podróż służbową, która trwa mniej niż pełną dobę, pracownikowi:

  • poniżej 8h dieta nie przysługuje,

  • od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej,

  • 12h i więcej - przysługuje mu pełna dieta.

Diety krajowe za wyjazd trwający więcej niż jedną dobę

Odbywając podróż służbową, która trwała więcej niż jedną dobę, pracownikowi:

  • przysługuje pełna dieta za każdy dzień przebywania na wyjeździe służbowym,

  • przysługuje 50% diety za niepełny dzień, na którym pracownik przebywał nie dłużej niż 8h,

  • przysługuje 100% diety za niepełny dzień przebywania na podróży służbowym, jeżeli trwał dłużej niż 8h.

Ryczałt za nocleg przysługuje tylko, gdy trwał więcej niż 6h i odpoczynek odbywał się między 21:00 a 7:00. Pracodawca może odmówić wypłacenia ryczałtu za nocleg w przypadku, gdy ten był bezpłatny, odbywał się w czasie przejazdu lub kiedy uzna, że pracownik mógł wrócić w ciągu dnia.

Rozliczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia delegacji. Pracownik jest uprawniony do pobrania z kasy zaliczki na poczet wydatków w czasie wyjazdu. Możliwe jest uzyskanie zaliczki w walucie obcej Pracodawca odpowiada za leczenie pracownika w delegacji poza granicami kraju Warto zlecić delegację w formie dokumentu – formalnego polecenia wyjazdu.117 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Chłodna 5A, 83-110 Tczew

Polska

+48 58 350 19 59

biuro@biznespunkt.pl

Godziny otwarcia:

Zachęcamy do uprzedniego umówiania wizyt w naszym biurze. Zdarza się, że jesteśmy w terenie. Np. na poczcie :)

O Nas

Na bieżąco podejmujemy się nowych wyzwań. Rozpoczęło się od wynajmowania biurek i adresów. Aktualnie budujemy platformę wymiany usług. Rozwijamy klub biznesu. Pracujemy nad aplikacją dla Twojego biznesu.