top of page

Kim jest Twój klient?

Zaktualizowano: 20 kwi 2022

Zastanawiamy się jak dotrzeć do swoich klientów? Co mówić, żeby przekonać ich do zakupu twoich produktów lub usług? Zanim przejdziemy do działania, warto odpowiedzieć sobie na ważne pytanie „Kim jest mój klient?”. Chcemy wiedzieć co potrzebuje, co lubi i co ją przekona.


Określenie grupy docelowej to pierwszy krok do stworzenia skutecznej strategii marketingowej, o tego powinniśmy zacząć promocję naszej firmy.

Odpowiadając na pytanie kim jest twój klient, dowiemy się co, gdzie i jak komunikować.

Nasza strategia powinna opierać się na właściwej komunikacji dopasowanej do właściwego odbiorcy.

Dokonując wyboru grupy docelowej, zakładamy, że posiada ona pewne cechy wspólne. Twoimi klientami mogą być różne osoby, które łączy jakiś wspólny mianownik – potrzeba, na którą odpowiedzią jest twoja marka.

Pomocne okazują się kryteria wyboru cech wspólnych:

· geograficzne

Gdy prowadzimy ogólnopolski biznes to nasza grupa docelowa to osoby zamieszkałe na terenie Polski.

W przypadku lokalnych biznesów warto ograniczyć targetowanie do pojedynczych miast, a czasem nawet dzielnic.

· demograficzne

Tu istotne jest określenie wieku, płci, zawodu, wykształcenia, grupy społecznej czy narodowości.

· psychograficzne

Dobrze sprecyzować w tym punkcie potencjalnego klienta pod kątem stylu życia, wyznawanych wartości i osobowość, pasji i zainteresowań.

· behawioralne

W tym przypadku znaczenie ma przywiązanie do marki oraz gotowość do nabycia kolejnego produktu danego producenta lub chęć jej zmian, podatność na reklamę i promocje.


Analiza grupy docelowej, daje bardzo wiele możliwości. Nie można jej pominąć, a dokładne określenie grupy docelowej jest ważne dla tworzenia skutecznych reklam i osiągania dobrych wyników sprzedaży.

Kiedy jest wykonana szczegółowo i rzetelnie, zwiększa naszą szansę na sukces w biznesie.


Im więcej cech i szczegółów uda Nam się ustalić tym lepiej. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć daną grupę osób, dopasować do niej komunikację i wykluczyć nietrafione działania.Tworzenie profilu klienta nie powinno opierać się tylko na własnych wyobrażeniach czy warto uzyskać informację o danej grupie z kilku źródeł. Najczęściej wykorzystujemy wiedzę z badań marketingowych, obserwacji obecnych klientów, z badań opinii publicznej. Aktualnie bardzo pomocne jest wykorzystanie social media jako skutecznego kanału wiedzy o kliencie.

Poprzez liczne statystyki, łatwo znajdziemy informacje gdzie mieszka, co lubi, czym się interesuje, czego szuka nasz przyszły odbiorca.

Wiedza na temat aktywności użytkowników pozwala określić potrzeby przyszłego klienta.
Warto pamiętać, że dla większości produktów i usług nie można stworzyć jednej “złotej” grupy docelowej. W trakcie jej projektowania musimy uwzględniać wszystkie kryteria. Nie możemy kierować naszego komunikatu do wszystkich, bo wtedy z reguły nie trafiamy do nikogo.

Idealny klient nie istnieje, ale dzięki prostym narzędziom i wskazówkom jesteśmy w stanie poznać jego cechy, profil psychologiczny i wykorzystać tę wiedzę dostosowując swoją ofertę do jego potrzeb.


184 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie