top of page

Perypetie polskich firm - Omówienie różnych cyklów życia firmy

Zaktualizowano: 1 cze 2022

Wielu młodych ludzi marzy, żeby zostać drugim Rockefellerem, Billem Gatesem lub Elonem Muskiem. Takie aspiracje najczęściej łączą się z pomysłem na biznes i podjęciem własnej działalności gospodarczej. Wiele osób chciałoby wziąć rzeczy w swoje ręce i pracować na własny sukces, nawet jeśli nie wiązałoby się to z zostaniem multimilionerem.Od czego zacząć?


Najlepiej od pomysłu na biznes. Jeśli wiesz, że istnieje luka w rynku, którą potrafiłbyś dobrze wypełnić, jesteś na dobrej drodze, aby zacząć swoją własną działalność gospodarczą i odnieść sukces. Równie dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia swojej przygody z własną firmą jest posiadanie szerokiej wiedzy związanej z branżą, w której miałaby ona działać.

Kolejnym dobrym posunięciem w tworzeniu własnego biznesu jest jego analiza finansowa, research rynku pod względem popytu na twoje usługi i w miarę możliwości przetestowanie go w praktyce. Na przykład - jeśli chcesz otworzyć sklep internetowy z elektroniką – kup kilka smartfonów z Chin i sprzedaj je na allegro lub OLX.


Ostatnią rzeczą, jaką powinno się zrobić przed pójściem do urzędu, jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działanie firmy. Eksperci radzą, aby zakładane koszty generowane przez nasz biznes mnożyć o wartość 1.3-1.6 w celu uniknięcia ewentualnej utraty płynności finansowej. Zapewnienie przynajmniej 12-miesięcznego prosperowania naszego przedsiębiorstwa jest rzeczą konieczną. Pieniądze przeznaczone na wdrożenie swojego pomysłu w życie można pozyskać na kilka sposobów. Najczęściej wybieranym, obok własnych środków, są dotacje unijne, bądź krajowe, tuż za nimi fundusze Venture Capital, później kredyty bankowe, zaś na końcu dosyć młode źródło finansowania – crowdfounding.Warto pamiętać, że w wypadku działalności jednoosobowej odpowiada się własnym majątkiem za możliwe długi, które mogą się pojawić w wypadku złego zarządzania firmą lub z przyczyn losowych. Łączy się to z dużą odpowiedzialnością - trzeba być przygotowanym psychicznie na możliwość utraty pieniędzy, jak również na stres, który nieodzownie towarzyszy prowadzeniu własnej firmy. Statystyki są bezlitosne – aż 80% firm upada w pierwszych dwóch latach działalności.Urząd


To słowo Polakom kojarzy się z kolejkami, masą biurokracji i zawiłymi druczkami. Aby rozpocząć swoją działalność, konieczna jest jej rejestracja, więc także wizyta w urzędzie. Na szczęście proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, najczęściej podejmowanej działalności w Polsce, został znacznie uproszczony i nie jest tak zwiły, jakim się wydaje. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularzu CEIDG-1. Zawierają się w nim wszystkie dane przedsiębiorcy, firmy oraz wybór formy opodatkowania. Ponadto wypełniony dokument stanowi wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki REGON, zgłoszenie identyfikacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS. Druki CEIDG-1 należy złożyć do urzędu gminy. Można zrobić to na kilka sposobów – drogą elektroniczną, lecz tutaj potrzebny jest podpis elektroniczny, lub tradycyjnie wypełnić go w urzędzie. Zarejestrowany formularz jest jednoznaczny z rozpoczęciem działalności gospodarczej, którą trzeba zarejestrować we właściwym urzędzie skarbowym w celu określenia się jako płatnik podatku VAT. Dopełnieniem formalności jest złożenie druków rejestracyjnych ZUS-ZUA w terminie do 7 dni od rozpoczęcia działalności.


Najlepiej uczyć się na błędach. Cudzych


Posiadanie własnego biznesu wiąże się z podejmowaniem decyzji i planowaniem. Aby skuteczniej zarządzać swoją firmą warto uważać na pułapki i błędne założenia.

Polscy przedsiębiorcy mają tendencję do popełniania szeregu błędów przy prowadzeniu swojej działalności. Jednym z nich jest przekonanie, że po założeniu firmy klienci sami się znajdą. Jest ono z reguły fałszywe. Szerokie grono klientów zdobywa się latami, poprzez rzetelne spełnianie swoich usług i dobry PR. Często też nie wykorzystują potencjału aktywnego marketingu, polegającego m.in. na bezpośrednim kontakcie z klientem, komunikacji telefonicznej lub mailowej z potencjalnymi partnerami biznesowymi, w miejsce pasywnego, opierającego się głównie na klasycznych mediach, co zdecydowanie zmniejsza ilość potencjalnych klientów. Do popularnych błędów również można zaliczyć wybór złej grupy docelowej, co skutkuje ograniczeniem działań marketingowych, założenie firmy przy zbyt niskim budżecie oraz niewyciąganie wniosków z porażek i potknięć.


Rozwój firmy – jak skutecznie nim zarządzać?


Zgodnie z cyklem życia przedsiębiorstwa największy rozwój, który przesądza o rentowności całego przedsięwzięcia, następuje w pierwszej fazie, kiedy firma stawia swoje pierwsze kroki na rynku, zaczyna wypełniać lukę, dla której została powołana, zdobywa nowych klientów, uczy się trendów. Dobre decyzje i strategie przyjęte na tym etapie skutkują znacznymi przychodami w kolejnej fazie, stanowią o sile przedsiębiorstwa.

Niestety, strategia rozwoju jest rzeczą indywidualną i nie ma jednej idealnej pozwalającej na osiągnięcie założonych celów. Na szczęście budowa każdej strategii składa się z kilku uniwersalnych kroków. Pierwszym z nich jest nakreślenie wizji firmy w dłuższym okresie czasu, określenie grupy docelowej dla usług lub produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo. Kolejnym jest rozpisanie celów, które należy osiągnąć, aby wdrożyć wizję w życie. Powinny być praktyczne i realistyczne. Ostatnim etapem w planowaniu strategii powinno być ustalenie sposobów osiągania wyznaczonych celów. Chodzi tutaj o rozdzielenie zadań i odpowiedzialności, zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych oraz określenie ram czasowych.


Czy jest coś, co charakteryzuje firmy, które odniosły sukces?


Nie istnieje złoty środek na odniesienie sukcesu, niemniej jednak firmy, którym udało się rozwinąć, utrzymać się na rynku i odnieść sukces mają pewne cechy wspólne.


  • Po pierwsze jest to skupienie się na podstawowym biznesie. Aby osiągnąć długoterminowy sukces warto optymalizować zarządzanie firmą, ciągle monitorować jej działanie i wyciągać wnioski.

  • Kolejną wspólną cechą wielu firm jest ich silna marka i wizerunek wśród klientów. Choć ich budowa trwa długie lata i wiąże się z rzetelnością przedsiębiorstwa, mimo jest to bardzo opłacalne.

  • Następną charakterystyczną rzeczą jest innowacyjny pomysł na biznes. Choć jest czasami ryzykowny, wiąże się on z pierwszeństwem na rynku. Jest to rzecz wspólna dla Standard Oil Company, Microsoftu oraz Tesli. Ponadto wdrażanie nowych technologii zawsze jest opłacalne.

  • Istnieją także cechy wspólne charakteryzujące firmy, które nie odniosły sukcesu. Można do nich zaliczyć m. in. brak jasno określonego celu i planu jego osiągnięcia, brak wystarczającej wiedzy, czy to z branży, w której firma działa, czy też z kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz nierównomierny rozwój firmy i nastawienie na szybki zysk.


Sukcesja. Droga do przyszłego sukcesu?


W pewnym momencie rozwoju swojej jednoosobowej działalności i osiągnięciu pewnych założonych celów większość przedsiębiorców decyduje się na stworzenie spółki. Ci, którzy odnoszą sukcesy i chcą prowadzić dalej swój mały biznes, czasami przy dalekosiężnym planowaniu wybierają sukcesję jako zabezpieczenie przyszłych interesów swojego przedsiębiorstwa, polegającą na wyznaczeniu swojego następcy. Jest to proces, na którego powodzenie składa się wiele czynników, takich np. jak wybór właściwej osoby z odpowiednimi kompetencjami oraz budowa jej autorytetu. Ma on tyle samo zwolenników jak i przeciwników, jednakże w krajach o wysoko rozbudowanym kapitalizmie wiele osób się na niego decyduje. Z prawnego punktu widzenia sukcesja jest bardzo skomplikowana, potrafi trwać kilka, lub nawet kilkanaście lat, ale zapewnia płynne przejęcie firmy.


Rozwiązania w razie niepowodzenia


Nawet najlepiej zaplanowany biznes może się nie udać. Pewnych rzeczy wpływających na biznes nie da się przewidzieć. W takich sytuacjach, aby zakończyć działalność gospodarczą, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Należy złożyć formularz CEIDEG-1 na takiej samej zasadzie jak przy zakładaniu firmy, wyrejestrować ją z ZUS-u, spisać jej majątek, na podstawie którego zostaną odprowadzone odpowiednie podatki oraz finalnie rozliczyć podatek VAT.