top of page

Rodzaje działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza może przybrać różne formy prawne, z których każda będzie związana z innymi obowiązkami i ryzykiem.

Jeśli chcemy założyć firmę, mamy do wyboru kilka jej rodzajów (form prawnych):

  • jednoosobowa działalność gospodarcza

  • spółka cywilna

  • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

  • spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Czym się od siebie różnią?

  • odpowiedzialnością za zobowiązania

  • formą opodatkowania i prowadzoną księgowością

  • kapitałem wymaganym do założenia firmy

  • formą reprezentacji (tj. kto z firmy może reprezentować podmiot przed urzędem) i i urzędem, do którego powinny być zgłaszane wszelkie zmiany dotyczące Twojej firmyNajczęściej wybierana opcja jako początek nowej firmy to jednoosobowa działalność gospodarcza.Od tego etapu najłatwiej rozpocząć, rejestracja jest prosta i nie wymaga to wkładu własnego na start.

Kolejną opcją jest założenie spółki cywilnej, która nie posiada osobowości prawnej, jednakże jej wspólnicy mają osobowość prawną. Założenie odbywa się poprzez umowę, zgłoszoną w Urzędzie Skarbowym. Nie wymaga wkładu, a zoobowiązania pokrywają wspólnicy, także prywatnie.

Spółka jawna, nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolności prawne. Każdy z wspólników odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale pierwszej kolejności zajmowany jest majątek firmy.

Spółka partnerska zawierana jest przez przedstawicieli wolnych zawodów takich jak adwokat, notariusz, weterynarz itp.Każdy z nich odpowiada za swoje błędy.

Spółka komandytowa pozwala na samodzielnie prowadzenie działalności bez osobowości prawnej. W spółkach komandytowych wyróżnia się komplementariusza (odpowiedzialnego całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki) oraz komandytariusza (odpowiedzialnego za zobowiązania spółki tylko w określonej umową kwocie).

Spółka akcyjna ma formę osobowości prawnej i podzielona jest na równą ilość akcji, a jej udziałowcy mogą posiadać zróżnicowaną ich ilość, a od ich wielkości zależy podział dywidend. Kapitał początkowy wynosi 100 tysięcy złotych.

Z kolei spółka komandytowo- akcyjna, łączy oba te rodzaje i opiera się o statut, który ma formę aktu notarialnego. Wymagany jest wkład początkowy w wysokości 50 tysięcy złotych.

Jedna z najbardziej rozpoznawanych w biznesie to spółka z o.o. jest spółką handlową, w której wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania finansowe, a wszelkie zobowiązania są spłacane z majątku spółki. Kontrolę sprawuje zarząd i zgromadzenie wspólników. Kapitał początkowy potrzebny do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tysięcy złotych.
Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką firmę założyć, trzeba wybrać swój cel.Czy chcemy przejść z umowy o pracę na samozatrudnienie i robić to samo co do tej pory, czy realizować pomysł na własny biznes? Czy chcemy prowadzić firmę samodzielnie czy ze wspólnikami? Jeśli tak,to ilu tych wspólników jest Nam potrzebnych ? Jaki mamy kapitał na start ? Jak dużą firmę zamierzamy prowadzić i ilu pracowników chcemy zatrudnić i ostatecznie, w jakiej branży będziemy działać? Kiedy odpowiemy sobie na te pytania, będziemy mogli wybrać, jaka działalność gospodarcza będzie najkorzystniejsza.91 wyświetleń